Předchozí Následující

Jindřichův Hradec a svatý Florián

Malebné jihočeské město Jindřichův Hradec se právem pyšní svou bohatou historií, ale obyvatelům a návštěvníkům města nabízí také množství společenského, kulturního a sportovního vyžití.

K vyhledávaným turistickým cílům Jindřichova Hradce patří zejména Státní hrad a zámek, vodní mlýn, který byl v minulosti přestavěn na jednu z prvních elektráren ve střední Evropě, dále pak největší lidový mechanický betlém na světě – tzv. Krýzovy jesličky, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografie,  Jindřichohradecká úzkokolejka s historickými parními lokomotivami a řada dalších atraktivit, které ve městě nalezneme.

Od 16. května roku 2012 zdobí Jindřichův Hradec  nevšední objekt v podobě Obchodně – medicínského centra sv. Florián. Výsledkem náročných, jeden a půl roku trvajících stavebních úprav budovy, kterou Jindřichohradečtí obyvatelé znali jako „bývalou Hasičárnu",  je zcela ojedinělá stavba, kde se na 2400 m² nachází stylové obchůdky, provozovny služeb, kanceláře, moderní ordinace specializovaných lékařů, či útulná kavárna a cukrárna. Výjimečnému interiéru dominuje socha Svatého Floriána a hlavně pak unikátní Aqua show, která nabízí nádhernou podívanou kombinace světelných efektů, videoprojekce a obrazců tvořených kapkami padající vody ve spojení s působivou hudbou.

Historie tohoto objektu sahá do 16. století. V historických pramenech z přelomu 19. a 20. stol. se objevuje zmínka o zahloubené podzemní kapli a snad také o sídle Řádu německých rytířů v této budově, což ale archeologický průzkum nepotvrdil. Dle záznamů z vlastnických knih byl objekt v 19. stol. využíván pro bytové účely, v r. 1926 začala budova sloužit sboru dobrovolných hasičů a od r. 1972 – 2000 zde sídlil profesionální útvar požární ochrany. Poté byl objekt nevyužíván a v chátrajícím stavu v r. 2007 prodán soukromému investorovi, firmě  RBB INVEST, a.s., díky které se začala psát novodobá historie „bývalé Hasičárny".  Sv. Florián – patron hasičů, však zůstal i nadále symbolem této budovy.

Přijměte tedy naše pozvání do Obchodně - medicínského centra sv. Florián.

pohled z ulice